Užitečné informace

Doporučujeme:

K 1. 1. 2024 odpadla povinnost předkládat před technickou prohlídkou velký technický průkaz vozidla. Vzhledem k dosavadním zkušenostem, kdy není plně funkční přenos dat mezi registrem vozidel a systémem STK, je vhodné předložit velký tech. průkaz pro případ nesouladu údajů nebo nepřenesení dat z registru silničních vozidel, tak aby bylo možné prohlídku provést. Pokud se totiž data nepřenesou není možné prohlídku provést. Pokud se přenesou neúplná (nejčastějším případem jsou rozměry alternativních kol nebo zápis tažného zařízení), tak pokud jsou v TP údaje zapsány, nejedná se o závadu. Toto je situace, kterou STK nemůže ovlivnit.

Dále doporučujeme:

  • očistit VIN (výrobní číslo) pro fotodokumentaci;
  • očistit typový (výrobní) štítek pro fotodokumentaci;
  •  je nutné demontovat kryty kol (poklice); to platí i pro kryty kol uchycené pod šrouby;
  • před přistavením vozu na STK provést vizuální kontrolu (osvětlení, povinná výbava apod.);
  • vozidlo se přistavuje na prohlídku čisté a s povinnou výbavou;
  • při přistavení silně znečištěného vozu nebo vozu, z kterého unikají provozní kapaliny, nebude prohlídka z bezpečnostních důvodů provedena;

Bez  povinných dokladů nelze přijmout vozidlo k měření emisí a provedení technické prohlídky (tedy ani k evidenční kontrole)!

Objednaná vozidla jsou odbavována přednostně. Orientační doba vyřízení objednaných vozidel je cca 90 min. Objednávka propadá, pokud vozidlo není přistaveno max. 5 min. po sjednané době.

Intervaly prohlídek

Vozidlo Doba od první registrace (nové vozidlo) Lhůty pravidelných technických prohlídek Poznámka
M1 osobní automobil (do 9 osob) 4 roky 2 roky
N1 nákladní automobil (do 3,5 t) 4 roky 2 roky
L motocykl (od 1.10.2018) 6 let 4 roky
O1 přívěs za osobní automobil 6 let 4 roky
O2 přívěs za os. automobil nad 750 kg 4 roky 2 roky
Vozidla autopůjčovny, taxislužby a vozidla s právem přednosti jízdy 1 rok 1 rok

Pracovní doba
Pondělí až středa
6:45-11:30
12:15-15:30
Čtvrtek
6:45-11:30
12:15-18:00
Pátek
6:45-12:00

+420 311 637 777
+420 603 826 826

Pod Hájem 372
267 01 Králův Dvůr

Profesní komora STK Jsme členy
Profesní komory STK

Copyright © 2015, A-Z Beroun, s.r.o.| Design / code Kinet