Stanice technické kontroly

Legislativa – Předpisová základna

 • Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění změn a doplňků
 • Vyhláška č.341/2014 Sb., ve znění změn a doplňků
 • Vyhláška č. 211/2018 Sb., ve znění změn a doplňků
 • Věstník dopravy (publikuje Instrukce Ministerstva dopravy)

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly, povinně zveřejňované dle § 58 odst. 1, z. č. 56/2001 Sb., naleznete na www.stkinfo.cz.

Doklady předkládané k technické prohlídce

Pravidelná technická prohlídka (originály dokladů)

 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz)
 • protokol o měření emisí (je-li vyžadován, nesmí být starší než 30 dní)
 • doporučujeme předložit i velký technický průkaz vozidla pro případ nesouladu údajů nebo nepřenesení dat z registru silničních vozidel

Evidenční kontrola (originály dokladů)

 •  technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz)
 • doporučujeme předolžit i předložit i velký technický průkaz vozidla pro případ nesouladu údajů nebo nepřenesení dat z registru silničních vozidel

Bez předložení povinných dokladů nelze přijmout vozidlo k provedení technické prohlídky (tedy ani k evidenční kontrole). Po 1. 1. 2024 postačí pouze ORV, ale doporučujeme předkládat i velký technický průkaz vozidla pro případ nesouladu údajů nebo nepřenesení dat z registru silničních vozidel.

Dovozy ze zemí EU i ze zemí mimo EU

 • technický průkaz vozidla včetně osvědčení (originály)
 • další vhodné doklady: COC list, doklady o schválení, návod k obsluze apod.

Ceny technických prohlídek

Vozidlo Pravidelná Opakovaná
(do 30. dne)*
Opakovaná
(od 31. dne)**
M1 (osobní) 1 200 Kč 500 Kč 1 200 Kč
N1 (nákladní) 1 200 kč 500 Kč 1 200 Kč
L (motocykl) 700 Kč 300 Kč 700 Kč
O1 (přívěs do 750 kg) 600 Kč 300 Kč 600 Kč
O2 (přívěs nad 750 kg) 800 Kč 400 Kč 800 Kč

* Opakovaná prohlídka (kontrola odstranění závad) do 30. dne. Podrobnosti viz platný ceník.
** Opakovaná prohlídka (kontrola odstranění závad) od 31. dne – provádí se prohlídka v plném rozsahu včetně měření emisí. Podrobnosti viz platný ceník.

Cena evidenční kontroly vozidel L, M1, N1 a O - 500 Kč

Dovozy: dle druhu prohlídky, viz ceník

Platby příjímáme jak v hotovosti, tak i bezhotovostní.

Převzetím dokladů po prohlídce, potvrzuje zákazník jejich kompletnost.

Od 1. 9. 2023 je cena TP historického vozidla pro potřeby testování dle kategorií. 1. kat. 1.400,- Kč; 2. kat. 1.600,- Kč; 3. kat. 1.800,- Kč; plus měření emisí u řízených systémů.

Kompletní ceník 1. 6. 2024

Objednací řád

Pracovní doba
Pondělí až středa
6:45-11:30
12:15-15:30
Čtvrtek
6:45-11:30
12:15-18:00
Pátek
6:45-12:00

+420 311 637 777
+420 603 826 826

Pod Hájem 372
267 01 Králův Dvůr

Profesní komora STK Jsme členy
Profesní komory STK

Copyright © 2015, A-Z Beroun, s.r.o.| Design / code Kinet